Login or e-mail Password   

bodog baseball_Welfare offer slot machines casino games_betsson game rules

Software solves problems. The world really doesn't care how it works.1
vote
Prowadzenie marketingu w spo?eczno?ciach internetowych to z?o?ony proces, jednak ta forma marketingu mo?e przeku? si? na d?ugoterminowy sukces marki. 12/10/2011
comments: 2 | views: 6572 | Mariusz ?urawek in:
2
vote
Cena i dost?pno?? czytnika Amazon Kindle sprawiaj?, i? jego kupno to dobry wybór dla ka?dego, kto lubi czyta? du?o tekstów (nie koniecznie ksi??ek!). 02/20/2011
comments: 1 | views: 45973 | Mariusz ?urawek in:
5
vote
Kindle Paperwhite to najnowszy czytnik w ofercie firmy Amazon, który jest ?atwo dost?pny dla przeci?tnego Polaka. Jak kupi? go najtaniej? 02/20/2011
comments: 10 | views: 74808 | Mariusz ?urawek in:
36
vote
Do autora bardzo cz?sto zg?aszaj? si? do mnie osoby które programuj? stosunkowo nied?ugo, lub w?a?nie rozpoczynaj?ce swoj? przygod? z programowaniem i pytaj? o to jak? ksi??k? b... 10/28/2009
comments: 9 | views: 28162 | Mariusz ?urawek in:
33
vote
Wydawa?o by si?, ?e wkrótce wszyscy b?dziemy czyta? ju? tylko przed monitorami naszych komputerów. Dlaczego wi?c tak nie robimy? Odpowied? jest trywialna: jest to niewygodne. 09/17/2009
comments: 21 | views: 26108 | Mariusz ?urawek in:
30
vote
Mo?e wydawa? si?, ?e nie ma nic prostszego. Jednak j?zyk angielski potrafi sprawi? nam psikusa i nawet proste liczby mo?emy powiedzie? w sposób b??dny. 06/01/2009
comments: 7 | views: 84657 | Mariusz ?urawek in:
2
vote
O co chodzi z relacjami z podró?y? Wiadomo, ciekawo?? ?wiata, jasne. Ale czy tylko? 04/28/2009
comments: 1 | views: 1675 | Mariusz ?urawek in:
16
vote
Praca przy komputerze m?czy wzrok. Od kiedy siedz? przy nim po kilka godzin, moje oczy s? zmuszane do ci?g?ej pracy – czytaj?, ogl?daj?, „pisz?”, a co za tym i... 05/01/2009
comments: 2 | views: 4227 | Mariusz ?urawek in:
16
vote
Trudno dziwi? si? organizatorom wycieczek, ?e omijaj? Cajamark? szerokim ?ukiem. 04/28/2009
comments: 0 | views: 3818 | Mariusz ?urawek in:
25
vote
Nad ranem budzi j? ból w klatce piersiowej. Jest m?oda, zdrowa, ma zaledwie 22 lata. Dzisiaj ból dusi j? i wyciska ?zy. Nie wie, co si? dzieje. 04/28/2009
comments: 5 | views: 24794 | Mariusz ?urawek in:
24
vote
Czasem ?ycie wchodzi ci w drog? i musisz je jako? obej??. Jednym ze sposobów omini?cia przeszkód jest utrzymanie wszystkiego maksymalnie prostym. 09/09/2008
comments: 11 | views: 11435 | Mariusz ?urawek in:
13
vote
Dziennikarze nie mog? ju? d?u?ej czu? si? bezpieczni na swoich stanowiskach. 01/05/2009
comments: 1 | views: 4182 | Mariusz ?urawek in:
15
vote
Kilka rad ?yciowych, które warto zapami?ta?. Wed?ug niektórych ?róde? Desiderata zosta?a znaleziona w St. Paul s Church w Baltimore w 1692 roku. 01/23/2008
comments: 5 | views: 7157 | Mariusz ?urawek in:
23
vote
Based on 2 years' experience with PRADO v.3.x at Note: Tips are marked with stars ( * ), where 5 stars are the most important tweaks. I. Basic settings http://www.pradosoft.com/... 04/17/2009
comments: 2 | views: 121960 | Mariusz ?urawek in:
3
vote
Instrukcja pokazuj?ca w jaki sposób na komputerze z zainstalowanym Windows uruchomi? repozytorium plików SVN i jego klienta. 12/04/2007
comments: 0 | views: 22609 | Mariusz ?urawek in:
16
vote
Analiza socjologiczna filmu Fight Club . To dzie?o mówi o postmodernistycznym spo?eczeństwie konsumentów, utracie m?skiej to?samo?ci przez pracowników w bia?ych ko?nierzach i sp... 09/15/2007
comments: 3 | views: 15656 | Mariusz ?urawek in:
14
vote
T?umaczenie piosenki This is your life , napisanej przez The Dust Brothers, jako soundtrack do filmu Fight Club. Piosenki, która ma zadziwiaj?co du?o wspólnego z ?yciem wspó?cze... 03/26/2009
comments: 9 | views: 10226 | Mariusz ?urawek in:
12
vote
Wear Sunscreen, jest to wspólny tytu? zbioru esejów Advice, like youth, probably just wasted on the young napisanego przez Mary Schmich. Zawieraj? one gar?? rad ?yciowych, które... 09/06/2007
comments: 4 | views: 16768 | Mariusz ?urawek in:
26
vote
Relacja z trzytygodniowej podró?y po Europie Zachodniej. Podró? przebiega?a przez Niemcy, Holandi?, Francj? i Hiszpani?. Opisy zdj??, miejsc i napotkanych ludzi. 06/28/2007
comments: 38 | views: 155268 | Mariusz ?urawek in:
50
vote
Firefox - jedna z najpopularniejszych obecnie przegl?darek. Wielu ludzi u?ywa jej codziennie, ale cz?sto nie wiedz? o pewnych ukrytych funkcjach zawartych w programie. Zobacz ja... 01/19/2007
comments: 27 | views: 62937 | Mariusz ?urawek in:
6
vote
What to do in phone time, car time or workout time to multitask effectively? 02/22/2008
comments: 1 | views: 2894 | Mariusz ?urawek in:
2
vote
Ever wondered how different popular sites function? The key to this answer is a dedicated server. Such a server that is completely owned by its user thereby avoiding all of the... 08/16/2006
comments: 0 | views: 2761 | Mariusz ?urawek in:
4
vote
So blogging is as easy as one, two, three, right? Perhaps that's oversimplifying it a bit. Whether you intend to blog for business or pleasure, success requires preparation and... 02/20/2008
comments: 0 | views: 3272 | Mariusz ?urawek in:
2
vote
Introduction In this article I will try to give a view of what is the custom caching with php, why and how we can use it. In the modern days, most of the sites are database driv... 06/14/2006
comments: 1 | views: 5379 | Mariusz ?urawek in:
6
vote
Is Web 2.0 something real? Does it mean anything for the way in which we continue to go about our work? Or is it yet another bubble that will burst if we simply ignore it? 10/29/2007
comments: 1 | views: 7573 | Mariusz ?urawek in:Actions

Basic information
Login: intol
Rank:
Last logged: 06/02/2017
Registered: 05/13/2006

Statistics
Points: 1.171.879
Articles views: 1.128.244
Watching users: 45
Profile visits: 48.155
Read articles: 0
Rated articles: 2235
Comments: 445

About EIOBA
Articles
Explore
Publish
Community
Statistics
Users online: 194
Registered: 107.587
Comments: 1.441
Articles: 7.158
© 2005-2018 EIOBA group.